CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH CƯ VÀ QUỐC TỊCH?

Nộp đơn xin:

  • gia hạn giấy phép làm việc, du lịch, du học?
  • đổi legal condition (work/study/visitor)?
  • phục hồi temporary status (khi hạn ở/học/làm việc hết chưa quá 90 ngày)?
  • xin post-gradutation work permit?
  • gia hạn/làm mới thẻ PR?
  • kháng cáo để giữ lại tư cách thường trú nhân?
  • quốc tịch hoặc chứng nhận quốc tịch (cho bản thân hoặc con ở nước ngoài)?
  • xem thông tin trong hồ sơ immigration của bạn được IRCC quản lý (Access to Information and Personal Information Request)

Đừng lo, chúng tôi có thể giúp bạn! Liên hệ ngay với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca