Không phải tất cả mọi người trên trái đất này đang sống với quyền con người cơ bản nhất: Tự do.

Nhiều người đã và đang trốn chạy khỏi những chế độ chống lại quyền con người hoặc nội chiến hoặc tìm kiếm một đất nước có thể nương náu.

Giúp đỡ họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn ở Canada thật có ý nghĩa rất nhiều đối với nhân loại. Tham gia vào một “thoả thuận bảo lãnh tư nhân” (private-sponsorship agreement) thật sự là một việc rất tốt.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết làm cách nào để giúp đỡ họ, cám ơn bạn rẩt nhiều!

Chuyên viên tư vấn di trú Eric Lam rất hận hạnh và tự hào đã tham gia các khoá học chuyên về  Private Sponsorshipn được tài trợ bởi Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada.