ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CANADA ĐÃ ĐƯỢC NỚI LỎNG

  • 12/10/2017

Từ ngày 11 tháng 10 năm 2017, các điều kiện cần thiết để một thường trú nhân (PR) trở thành công dân Canada đã trở nên dễ dàng hơn, cụ thể: Điều kiện cư trú ở Canada: Cần ở tối thiểu 1095 ngày trong vòng 5 năm gần nhất tính ngược từ ngày nộp đơn…