Từ ngày 11 tháng 10 năm 2017, các điều kiện cần thiết để một thường trú nhân (PR) trở thành công dân Canada đã trở nên dễ dàng hơn, cụ thể:

  1. Điều kiện cư trú ở Canada:
  • Cần ở tối thiểu 1095 ngày trong vòng 5 năm gần nhất tính ngược từ ngày nộp đơn xin quốc tịch. Trong đó mỗi hai ngày ở Canada trước khi trở thành PR với tư cách tạm thời (hợp pháp như du lịch, du học sinh, lao động và temporary permit holder hoặc protected person) được tính thành 1 ngày.
  • Trong thời gian ở Canada đó, người muốn xin quốc tịch phải khai thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế Canada.
  1. Điều kiện về tiếng Anh/Pháp và kiến thức Canada (“thi quốc tịch”):
  • Chỉ những đương đơn ở độ tuổi từ 18 tới 54 mới phải thoả mãn hai yêu cầu này.
  • Điều kiện ngoại ngữ: tối thiểu ở CLB/NCLC level 4 (kỹ năng Nghe & Nói) bằng một trong các bằng chứng:

* kết quả kiểm tra tiếng Anh/Pháp (có thể dùng kết quả đã sử dụng trong hồ sơ xin PR mà không sợ bị hết hạn): IELTS, CELPIP hoặc TEF; kết quả DALF, DELF, TCF hoặc TCFQ có thể được sử dụng nếu nó đã được sử dụng khi đương đợn nộp hồ sơ xin PR theo các chương trình định cư của tỉnh Quebec; hoặc

* Đã hoàn tất khoá học miễn phí của chính phủ dành cho người mới nhập cư LINC/CLIC và đạt được kết quả CLB/NCLC 4 trở lên (trước 31 Oct 2012) hoặc chứng chỉ hoàn thành khoá học (sau 31 Oct 2012); hoặc

* Bằng hoặc bảng điểm chính thức chứng nhận đương đơn đã hoàn tất khoá học trung học hoặc sau-trung học bằng tiếng Anh hoặc Pháp ở một trường trong hoặc ngoài Canada.

Để có thể nộp đơn xin quốc tịch, đương đơn cũng phải bảo đảm rằng mình không nằm trong bất kỳ dạng “không thể nhập cảnh” (inadmissble) nào theo Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) và không là đối tượng của một lệnh trục xuất nào.

Hãy bắt đầu với việc tính thử xem mình có thoả mãn điều kiện cư trú 1095 ngày ở Canada không tại đây.

Thông tin về các sự thay đổi theo Bill C-6 tại đây.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

 


Photo credit: Wikimedia