Bạn là nghệ sỹ hoặc vận động viên đẳng cấp thế giới trong nhiều năm? Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada theo Chương trình Self-employed.

Bạn sở hữu và/hoặc quản lý nông trại trong nhiều năm? Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada theo Chương trình Self-employed.

Tất nhiên, vẫn còn những yêu cầu khác như trình độ học vấn, khả năng tiếng Anh/tiếng Pháp, độ tuổi hay các yếu tố khác như khả năng thích ứng.

Hãy xem chúng tôi có thể giúp bạn được không, liên hệ ngay với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca