Rất tiếc chúng tôi gặp bạn ở đây! Chắc chắn những gì bạn và giai đình đã hoặc đang trải qua rất kinh khủng!

Canada là một trong những nước hàng đầu cung cấp một giải pháp tái định cư tuyệt vời cho người tị nạn và người tìm kiếm sự bảo vệ (protection-/asylum seeker).

Người tị nạn và người tìm kiếm sự bảo vệ (protection-/asylum seeker) có thể nộp đơn xin tị nạn tại cửa khẩu Canada (sân bay, biên giới đường bộ hay đường thuỷ) hoặc trong-Canada hoặc thông qua các tổ chức quốc tế như UNHCR (đối với Convention refugee, như định nghĩa của nó).

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là câu chuyện của bạn phải thật và tin tưởng được 100%!

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca