Bạn là một doanh nhân thành công và/hoặc một nhà quản lý cấp cao xuất sắc với ước mơ chinh phục thị trường Canada hoặc đơn giản là định cư tại đất nướ tuyệt vời này? Mặc dù các chương trình đầu tưu và doanh nhân liên bang Canada đã gần như đóng cửa, vẫn có những stream từ các chương trình Đề cử tỉnh bang có thể phù hợp với bạn!. Có thể chúng tôi giúp bạn được.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca