Chính phủ Canada cho phép công dân và thường trú nhân bảo lãnh các thành viên thuộc Family Class, gồm có:

  1. Cha Mẹ/Ông Bà
  2. Con dưới 19 tuổi (hoặc trên 19t nhưng phụ thuộc vào Cha Mẹ)
  3. Con nuôi hoặc người bà-con-duy-nhất (nếu người bảo lãnh không còn người thân nào khác ở cả Canada và nơi khác)
  4. Chồng/vợ/common-law-partner/conjugal partner

với nhiều quy định và điều kiên cụ thể. Chúng tôi có thể giúp chuẩn bị hồ sơ ở mức hoàn chỉnh nhất cho bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Gọi +1 (778) 725-1071 hoặc Email go@ericlaminc.ca