MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG TIÊU CHÍ CỦA MANITOBA PNP – BUSINESS INVESTOR STREAM

  • 17/11/2017

Sáng nay, ngày 16/11/2017, chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã thông báo một số điểm quan trọng cho stream định cư dạng Business Investor (BIS): Ngưng nhận Expression of Interest cho tới quý 1 năm 2018, Bỏ yêu cầu đặt cọc (deposit) C$100,000 đối với các hồ sơ. Nhưng đương đơn phải đầu…