Sáng nay, ngày 16/11/2017, chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã thông báo một số điểm quan trọng cho stream định cư dạng Business Investor (BIS):

  1. Ngưng nhận Expression of Interest cho tới quý 1 năm 2018,
  2. Bỏ yêu cầu đặt cọc (deposit) C$100,000 đối với các hồ sơ. Nhưng đương đơn phải đầu tư mở mới hoặc mua doanh nghiệp và điều hành trong vòng 24 tháng đầu tiên được cấp work permit.
  3. Đưa ra các tiêu chí mới cho cả 2 pathway: Entrepreneur và Farm Investor sẽ được áp dụng khi BIS chính thức mở lại vào quý 1 năm 2018. Dưới đây là tóm tắt và so sánh các tiêu chí của Entrepreneur Stream

Việc bỏ quy định đặt cọc sẽ làm cho MPNP-BIS có sức cạnh tranh cao so với các chương trình tương tự của các tỉnh bang khác, bất chấp mức đầu tư ban đầu đã được yêu cầu cao hơn. Các sự thay đổi khác cũng mang lại nhiều điểm tích cực cho chương trình.

 

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]