Chúc mừng thêm 3,884 candidate đã nhận được ITA ngày đầu tháng 3 năm 2017!

 

Đợt draw ngày 1/3/2017 (chỉ 1 tuần sau đợt trước so với thông thường là 2 tuần) đã lập thêm 1 kỷ lục mới với điểm cut-off chỉ có 343 và 3,884 thư mời nộp hồ sơ (ITA) được phát ra, Quả thực đối với người viết bài này, động thái “vét” Express Entry pool là khá khó hiểu. Hãy nhìn vài con số với suy luận chủ quan của tôi:

 

* Với điều kiện lý tưởng là hầu hết Express Entry candidate đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các giấy tờ cần thiết để nộp ngay khi nhận ITA và tất cả mọi completed application được giải quyết trong vòng 6 tháng, những người nhận ITA từ tháng 6 năm 2016 cho tới hết tháng 5 năm 2017 sẽ được cấp immigrant visa trong năm 2017 này. Tổng số ITAs đươc phát ra từ tháng 6 năm 2016 đến nay là 41,646 (1)

* Trong kế hoach định cư 2017, chính phủ Canada cho biết sẽ chào đón 73,750 người (bao gồm cả applicants & dependents) thuộc các chương trình Federal Economic (Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade & Canadian Class), con số này là 51,500 với các chương trình đề cử tỉnh bang (PNPs) không bao gồm Quebec. Cho trung bình 1 applicant có 2 dependents và 50% chỉ tiêu của PNPs là dành cho các candidates đi theo Express Entry, chúng ta sẽ có được con số 33,167 applications dược approved (và cấp immigrant visa. (2)

* Tỷ lệ ITAs có phản hồi (accepted và submit application for PR) theo Express Entry Year-end Report 2015 là khoảng 65%. Tỷ lệ được approved là 92%. Giả sử 2 tỷ lệ này không đổi ở giai đoạn Jun 2016 – December 2017 (3)

 

  • & (3) à số ITAs biến thành immigrant visa là 41,646 * 65% & 92% = 24,904 (4)

(4) & (2) à số “chỗ còn trống” cho tới hết tháng 5 năm 2017 là 8,263 (5)

(5) & (3) à số ITAs còn được phát cho tới hết tháng 5 năm 2017 là 13,818

(Xin được nhắc lại, các tính toán này hoàn toàn chủ quan dựa trên vài giả định)

 

* Tổng số ITAs được phát ra từ Jan-Feb 2017: 16,999, so với chỉ 7,438 cùng kỳ 2016 (6)

 

Các anh chị em chưa có invitation hãy tiếp tuc cố gắng cải thiện điểm ngoại ngữ và bổ sung bằng cấp nếu có điều kiện (Canada càng tốt).

 

—–

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm.

* Bạn có thể tính điểm CRS ở đây

* Tạo profile và nộp hồ sơ Express Entry không đơn giản như bạn nghĩ, chúng tôi có thể giúp!

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]