Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2020, IRCC đã thông báo sẽ nhận 10,000 hồ sơ bảo lãnh cha mẹ/ông bà cho năm nay theo hình thức “rút thăm may mắn”, gồm có 3 bước:

  1. Nộp “interest to sponsor” online trong ba tuần, từ 12 p.m. EDT ngày 13 tháng 10 tới 12 p.m. EST ngày 3 tháng 10 năm 2020.
  2. IRCC sẽ xoá những “interest to sponsor” trùng lặp, chỉ giữ lại bản cuối cùng (của các submission đó) và phát hành thư mời nộp hồ sơ một lần cho những người may mắn,
  3. Các sponsor may mắn nhận được thư mời sẽ có 60 ngày (nếu giấy tờ bị trễ do Covid-19 thì IRCC có thể xem xét cho thêm 30 ngày) để nộp hồ sơ bảo lãnh.

Như đã dự báo, IRCC sẽ không tiếp tục cách nhận interest như năm ngoái, vốn gây nhiều phẫn nộ và cả kiện tụng.

 

Về vấn đề thu nhập tối thiếu để đủ điều kiện bảo lãnh dạng này, tới thời điểm này, IRCC vẫn chưa công bố con số cần thiết của năm nay, tuy nhiên, theo Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR), khoản (1)(j)(i)(B) của điều 133, trừ khi sponsor sinh sống ở tỉnh được quy định bởi S.131(b), sponsor có tổng thu nhập ít nhất bằng với mức thu nhập tối thiểu, cộng thêm 30%, trong ba năm gần nhất tính ngày nộp hồ sơ bảo lãnh cha/mẹ/ông/bà (và các người phụ thuộc). Cho nên, việc giảm mức thu nhập yêu cầu để đủ điều kiện tài chính bảo lãnh dạng này sẽ khó xảy ra.

 

Chính sách công tạm thời (temporaty public policy) chỉ giảm cho sponsor phần +30% RIÊNG CHO năm 2020, áp dụng để tính cho:

  • Các hồ sơ bảo lãnh đã nộp và chưa có kết quả cuối cùng, và
  • Các hồ sơ bảo lãnh sắp nộp.

 

Thông tin về mức thu nhập cần thiết sẽ được cập nhật ở: https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1445&top=14

 

Chúc mọi người may mắn!

 

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]