Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo vài điểm quan trọng:

  • Người đang giữ PGWP hết hạn trước cuối năm 2022 có thể được gia hạn tới 18 tháng.
  • Người đang đợi kết quả của hồ sơ TRTPRP không còn bị bắt buộc phải ở trong Canada.
  • Người đang đợi kết quả của hồ sơ TRTPRP có thể được cấp work permit có hạn tới cuối năm 2024.
  • Vợ/chồng/partner của người đang đợi kết quả của hồ sơ TRTPRP có thể nộp hồ sơ xin ooen work permit.

Thông tin cụ thể về các điểm trên sẽ có trong thời gian tới.

Ngoài ra, IRCC cũng cho biết họ đã giải quyết được nhiều hồ sơ xin PR trong thời gian qua cho nên sẽ bắt đầu draw cho các chương trình Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program và Federal Skilled Trades Class vào đầu tháng 7 này cũng như giải quyết các hồ sơ xin PR (nộp theo Express Entry) trong khung 6 tháng như trước đây.

Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang

 

—-

(*) Hạn chót của public policy này vừa được thêm 1 năm (tới 28/2/2023), công bố vào sáng nay 1/3/2022.