Ngày hôm nay 13 Dec 2016, IRCC (CIC), cùng Bộ Lao Động (Ministry of Employment, Workforce Development and Labour,) vừa thông báo các thay đổi liên quan tới những lao động nước ngoài tạm thời (TFWP):

1 Bỏ quy định “tối đa 4 năm”: trước đây một TFW chỉ được làm việc ở Canada với thời hạn tích luỹ tối đa 4 năm rồi phải ra khỏi Canada 4 năm mới được trở lại làm việc (với tư cách TFW) (quy định này có một vài ngoại lệ như intra-company transferee ở các cấp điều hành). Từ hôm nay quy định “tối đa 4 năm” này không còn hiệu lực.
2. Muốn hỗ trợ một TFW đến Canada làm việc dưới dạng low-wage (theo định nghĩa là dưới mức lương trung vị – median wage của tỉnh bang đó), employer có thể phải đăng quảng cáo tìm người lao động từ hơn một đến bốn tháng đến các nhóm: lao động trẻ, người khuyết tật, người bản địa (Indigenous-thổ dân) và những người mới nhập cư. Tuy nhiên quy định này chưa có hiệu lực tức thì và các employer sẽ được thông báo cụ thể sau.
3. Cap/quota cho lực lượng lao động TFW low-wage vẫn được giữ ở mức 20% (trên tổng số nhân viên) đối với các employer tham gia chương trình trước ngày 20 Jun 2014 và 10% cho các employer tham gia sau ngày đó. Vẫn có ngoại lệ cho các ngành thời vụ với thời gian lên tới 180 ngày trong năm 2017.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]