Hôm nay, 14 tháng 2 năm 2022, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada đã công bố kế hoạch định cư 2022-2024, trong đó có các điểm quan trọng liên quan tới Economic Class:

  1. Năm 2022, chỉ tiêu cho Federal High Skilled (Federal Skilled Worker Preogram, Federal Skilled Trade Program và Canadian Experience Class) giảm phân nửa so với số công bố trước đây, vì phải “nhường” chỉ tiêu cho các hồ sơ TRTPRP năm 2021 chưa giải quyết xong. Dự đoán: Express Entry sẽ tiếp tục có những đợt draw “CEC-only”, nếu không điểm draw sẽ rất, rất cao vì hiện nay trong pool số lượng candidate trên 451 điểm là hơn 50 ngàn. Express Entry sẽ trở lại “trât tự” trước Covid-19 trong năm 2024.
  2. Có thể có thêm những chương trình kiểu TRTPRP trong năm 2022 và cả 2023. Đây rõ ràng là tín hiệu rất tốt cho những ai đã tốt nghiệp và/hoặc kinh nghiệm ở Canada.
  3. Các chương trình pilots (agri-food, caregiver, RNIP…) cũng có tăng nhẹ bên cạnh các chương trình đề cử tỉnh bang tăng nhiều.

 

Tóm lại, nếu các bạn đã tốt nghiệp một trường ở Canada, hãy chuẩn bị thật tốt kết quả tiếng Anh/Pháp.

 

Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang