Như đã dự đoán, với những sự thay đổi trong các tiêu chí tính điểm Comprehensive Ranking System (CRS) có lợi cho những candidate có trình độ tiếng Pháp tốt (cộng với tiếng Anh trung bình trở lên) và/hoặc có sibling (Principal applicant hoặc spouse hoăc common-law partner có anh/chị/em ruột/cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc anh/chị/em nuôi cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha) là công dân/thường trú nhân Canada được áp dụng từ đầu tháng Sáu 2017, điểm draw ngày 28/06/2017 đã tăng trở lại mức 449 (**) sau 4 tháng liên tục ở mức thấp và rất thấp.

 

Số lượng Letter of Invitation to Apply (ITA) được phát ra lần này cũng cao, 3409. So với số liệu phân bổ điểm được cung cấp trên web CIC/IRCC thì lần draw tiếp theo được dự đoán sẽ có điểm cut-off thấp hơn. Các anh chị em đang ở mức dưới 449 vẫn còn nhiều hy vọng.

 

Một số tips để cải thiện điểm CRS:

  1. Nâng điểm ngoại ngữ (IELTS, CELPIP hoặc/và TEF)
  2. Đi học để có thêm điểm Canadian education và sau đó là Canadian (work) experience, hai điểm này sẽ còn kết hợp với nhau và với các yếu tố ngoại ngữ cũng như foreign (work) experience có thể đem lại nhiều điểm CRS hơn.

—–

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm. Các candidate có trình độ tiếng Pháp tốt (cộng với tiếng Anh trung bình trở lên) sẽ có thêm điểm. Principal applicant hoặc spouse hoăc common-law partner có anh/chị/em ruột/cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc anh/chị/em nuôi cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha là công dân/thường trú nhân Canada cũng sẽ được cộng thêm điểm.

* Bạn có thể tính điểm CRS ở đây

* Tạo profile và nộp hồ sơ Express Entry không đơn giản như bạn nghĩ, chúng tôi có thể giúp!

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]