Ngày 31/03/2017, IRCC đã thông báo sẽ cộng thêm điểm CRS đối với các Express Entry candidate có:

– Trình độ tiếng Pháp tốt:
+ thêm 15 điểm khi pricipal applicant có NCL (Niveaux de compétence linguistique canadiens) 7 và CLB 4 hoặc thấp hơn.
+ thêm 30 điểm khi principal applicant có NCL 7 và CLB 5 hoặc cao hơn.
– Anh/chị/em ở Canada (là công dân hoặc permanent resident): 15 điểm sẽ được cộng thêm khi Principal applicant hoặc spouse hoăc common-law partner có anh/chị/em ruột/cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc anh/chị/em nuôi cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha.

Việc đăng ký account Job Bank sẽ chỉ còn là tình nguyện, không bắt buộc.

Các thay đổi này sẽ áp dụng từ ngày 6/6/2017.

Thông tin khác:

1. Tính đến nay, Express Entry đã mang thêm hơn 43,000 người đến Canad

2. CRS cut-off score đã tăng nhẹ lên 441 với 3,749 ITAs được phát ra trong đợt draw ngày 24/0

3. BCPNP cut-off score đứng yên và giảm nhẹ trong 2 đợt draw gần nhất.

—–

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

(*) đây là tool tính điểm CRS

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]