Từ ngày 16 tháng 11 năm 2022, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tich Canada (IRCC) sẽ áp dụng phiên bản 2021 thay cho phiên bản 2016 của NOC (National Occupational Classification) cho các chương trình thuộc Express Entry (EE) system, bao gồm Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Worker Program (FSWP). và Federal Skilled Trade Program (FSTP).

Trái với nhiều đồn đoán “gây hoang mang” trong nửa năm qua, các occupation thuộc TEER 3 (2021 NOC, trước đây là Skill Level B của 2016 NOC) VẪN được coi là skilled occupation để tính kinh nghiệm cho cả 3 chương trinh CEC, FSWP & FSTP. Còn việc điểm kinh nghiệm ở Canada trong các TEER khác nhau có khác nhau hay không thì phải đợi tới ngày 16 tháng 11 năm nay mới biết.

BẠN CẦN PHẢI LÀM GÌ VỚI SỰ THAY ĐỔI NÀY?

Nếu bạn dự định tạo EE profile vào hoặc sau ngày 16 tháng 11 năm 2022, bạn cần sử dụng NOC code mới (link có ở phần sau).

Nếu bạn đang có active Express Entry profile và CHƯA nhận được Invitation to Apply (ITA) từ EE, bạn BẮT BUỘC PHẢI cập nhật profile với NOC code(s) mới (link có ở phần sau) vào hoặc sau ngày 16 tháng 11 năm 2022.

Nếu bạn nhận ITA TRƯỚC ngày 16 tháng 11 năm 2022, bạn PHẢI sử dụng NOC code của phiên bản 2016.

NOC LÀ GÌ?

– NOC là hệ thống xếp hạng nghề nghiệp được IRCC (và các chính quyền tỉnh) sử dụng cho việc xác lập/công nhận nghề nghiệp và kinh nghiệm của applicant trong các chương trình định cư.

– NOC thay đổi mỗi 5 năm, theo sự thay đổi của thị trường lao động và các tiêu chí kinh tế-xã hội khác.

NOC 2021 CÓ GÌ MỚI?

– Sử dụng TEER thay vì Skill Level, hầu hết các nghề/nhóm nghề không thay đổi (“đổi ngang”), trong đó Level B chia thành TEER 2 & TEER 3 dựa trên số năm học ở trường cao đẳng hoặc kinh nghiệm thực tế.

– Có nhiều nghề/nhóm nghề trước đây thuộc dạng semi-skilled, nay trở thành skilled (TEER 3) như Estheticians, Cosmetician, Nail Care Technician, Tattoo Artist, Make up Artist, Lashes Applicator, Insurance/Real Estate/Financial Sales Agent/Representative, Dental Assistant, Nurse Aide, Pharmacy Aide

Link tới NOC để sử dụng, đặc biệt từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 (nhớ chọn version cho đúng trước khi tìm kiếm): https://noc.esdc.gc.ca/?GoCTemplateCulture=en-CA

Hãy đợi thông báo về các thay đổi liên quan tới NOC phiên bản 2021 từ chính quyền các tỉnh cho các chương trình đề cử tỉnh bang. Chủ quan mà nói thì sẽ không khác IRCC.

Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang