Từ ngày hôm nay 23 tháng 9 năm 2022, tất cả các hồ sơ bảo lãnh (ông bà/cha mẹ, vợ/chồng/partner, con phụ thuộc, người thân duy nhất….) PHẢI nộp online. Tương tự là các hồ sơ xin PR theo non-Express Entry Provincial Nominee Programs và Rural and Northern Immgration Pilot

IRCC cũng sẽ bắt buộc các hồ sơ PR theo các chương trình khác phải được nộp online theo bảng dưới đây.

Chỉ những trường hơp đặc biệt không thể nộp online (ví dụ như do vấn đề thể chất…) mới không phải theo quy định này.

Thông tin gốc: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/08/transitioning-to-online-applications-for-permanent-residence.html

Eric Lam, RCIC.

go@ericlaminc.ca

Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]