việc cho phép những người đã nộp hồ sơ xin thường thú nhân (PR) theo TRTPRP (mở ngày 6/5/2021). Theo đó, từ ngày 26/7/2021, những ai đủ điều kiện dưới đây có thể nộp hồ sơ xin open work permit (cấp một lần duy nhất) theo dạng này để duy trì status hợp pháp trong lúc chờ kết quả của hồ sơ xin PR:

  • Đã nộp được hồ sơ theo một trong cái stream của TRTPRP
  • Đã còn work permit còn hạn hoặc được cho phép làm việc mà không cần work permit ở thời điểm nộp hồ sơ xin PR theo TRTPRP
  • Đang giữ work permit sắp hết hạn trong vòng 4 tháng tới
  • Đang có status hợp pháp ở Canada hoặc có maintained/implied status hoặc còn có thể phục hồi (restore) status ở thời điểm nộp open work permit mới này
  • Đang ở Canada ở thời điểm nộp open work permit mới này
  • Đã đang làm việc ở thời điểm nộp hồ sơ xin PR theo TRTPRP
  • Đạt yêu cầu về ngôn ngữ của stream TRTPRP mà họ đã nộp hồ sơ xin PRở thời điểm nộp hồ sơ xin PR theo TRTPRP.
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]


Thông báo chính thức từ trang web Canada.ca