Ngày18 tháng 06 năm 2018, Bộ Di trú, Người Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo hai điểm quan trọng liên quan tới Super-visa:

  1. Mỗi lần nhập cảnh, người cầm Super-visa sẽ được xét cho ở đến 2 năm (trước đây hạn 2 năm chỉ áp dụng cho lần nhập cảnh đầu tiên),
  2. Mỗi lần xin gia hạn ở lại, nếu được duyệt, người giữ Super-visa sẽ được cho phép ở đến 1 năm (trước đây chỉ được 6 tháng).

 

Super-visa là loại visitor visa đặc biệt dành cho Ông Bà/Cha Mẹ của thường trú nhân/công dân Canada. Ngoài các yêu cầu như của visitor visa, Super-visa có ba yếu tố quan trọng cần thiết:

  1. Thu nhập của người mời (con/cháu) phải đạt yêu cầu (vui lòng xem bảng, trong đó family size = tổng số người trong gia đình của người mời + người được mời),
  2. Đương đơn phải có bảo hiểm y tế (từ một công ty bảo hiểm Canada) trị giá C$100,000 trong vòng ít nhất 1 năm,
  3. Đủ sức khoẻ (phải khám sức khoẻ).

 

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]