Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch (IRCC) đã đưa ra thông báo về những thay đổi tạm thời dành cho những người nước ngoài đang là temporary resident (TR) đang mắc kẹt ở Canada và không kịp xin phục hồi (restore) legal status kịp.
Trong tình huống bình thường, một TR ở Canada bị “mất status” (out of status) có quyền xin phục hồi status trong vòng 90 ngày từ ngày hết hạn của stay/permit.Vì sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều người đã không rời khỏi Canada trước hạn của stay/permit và cũng không kịp xin phục hồi status trong vòng 90 ngày này.
Một chính sách công (public policy) mới đã được thực hiện, cho phép những người trong các tình huống nêu trên có thể xin phục hồi status từ nay tới hết 31/12/2020 nếu stay/permit của họ hết hạn sau 30/01/2020, nếu người nộp đơn thoả các điều kiện của hồ sơ xin phục hồi (loại) stay/permit của họ.
Chính sách công này cũng cho phép những người cầm work permit (đã hết hạn) đang xin work permit “đóng” (employer-specific) có thể đi làm trong lúc chờ kết quả của đơn xin phục hồi status. Họ cần phải có job offer, application for work permit hỗ trợ bởi job offer có LMIA hoặc các dạng miễn LMIA và thông báo cho IRCC về việc này thông qua thủ tục liên quan (trong trường hợp này là IRCC webform).

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]