Hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2022, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã có thông báo về việc gia hạn post-graduation work permit (PGWP) 18 tháng cho những người có PGWP đã hoặc sẽ hết hạn từ 20 tháng 9 năm 2021 tới 31 tháng 12 năm 2022. Các bạn vui lòng đọc kỹ trường hơp nào của mình như bên dưới:

  1. PGWP của tôi sẽ hết hạn từ 2 tháng 10 tới 31 tháng 12 năm 2022, địa chỉ của tôi (với IRCC) được cập nhật và passport của tôi có hạn tới tháng 4 năm 2024: bạn không cần phải làm gì. Khi bạn nhân email từ IRCC để xác nhận địa chỉ nhận thư, ĐỪNG trả lời. PGWP mới sẽ gửi tới địa chỉ của bạn trước giữa tháng 10.

  1. PGWP của tôi sẽ hết hạn từ 2 tháng 10 tới 31 tháng 12 năm 2022, địa chỉ của tôi (với IRCC) và passport của tôi CẦN được cập nhật: khi bạn nhận email từ IRCC để xác nhận địa chỉ nhận thư, làm theo hướng dẫn trong email để cập nhật địa chỉ. Nếu passport của bạn không đủ hạn để cho 18 tháng (của PGWP mới), bạn SẼ KHÔNG nhận được email này, NHƯNG SẼ nhận một email khác trong tháng 9. Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ nhận thư hoặc thông tin passport, bạn sẽ nhận hướng dẫn qua email trong tháng 9 để làm việc này trong online account của bạn. Bạn sẽ có 2 tuần để làm việc này. Nếu bạn cập nhật thông tin này, bạn sẽ nhận được PGWP mới gửi tới địa chỉ nhận thu trước giữa tháng 11. Để đảm bảo nhận được quyền lợi này, hãy kiểm trả hạn của passport và gia hạn nếu ngày hết hạn là trước 2 tháng 4 năm 2024. Nếu bạn nộp PGWP bằng đường bưu điện, hãy chắc rằng bạn đã link nó với online account.

  1. PGWP của tôi sẽ hết hạn từ 2 tháng 10 tới 31 tháng 12 năm 2022, nhưng tôi không thể cập nhật địa chỉ hoặc hạn passpport: bạn cần phải nộp đơn gian hạn online. Bạn có thể nhận được PGWP được gia hạn theo hạn của passport hoặc có thể đợi cho tới khi bạn có passport với hạn mới.

  1. PGWP của tôi sẽ hết hạn từ 2 tháng 10 tới 31 tháng 12 năm 2022, NHƯNG IRCC không liên lạc với tôi: nếu bạn không nhận được email từ IRCC trước giữa tháng 9, bạn không eligible để được gia hạn theo chính sách đặc biệt biệt này vì lý do khác, ví dụ như thông tin được bổ sung vào hồ sơ của bạn liên quan đến tư cách nhập cảnh (cần được xem xét). Bạn vẫn có thể nộp đơn gia hạn online.

  1. PGWP của tôi sẽ hết hạn từ 30 tháng 9 năm 2021 tới 31 tháng 12 năm 2022: bạn cần phải nộp đơn gia hạn online từ ngày hôm nay. Nếu bạn đang ở Canada và bạn đã bị out-of-statúm bạn PHẢI xin phục hồ status cùng lúc. Với chính sách đặc biệt này, bạn ĐƯỢC QUYỀN xin phục hồi status ngay cả khi nó đã bị mất hơn 90 ngày. Nếu bạn đã rời Canada, bạn cũng có thể nộp đơn gia hạn và quay lại khi được duyệt. Ghi chú: Bạn rất có thể KHÔNG xin được PGWP này ở sân bay hoặc land port of entry. Tất cả các đơn xin gia hạn này cần được nộp online trước 31 tháng 12 năm 2022.

LÀM VIỆC TRONG GIAI ĐOẠN 8 THÁNG 8 NĂM 2022 TỚI 31 THÁNG 5 NĂM 2023.

Từ ngày 8 tháng 8 năm 2022, các cá nhân đang giữ PGWP đã hoặc sẽ hết hạn từ 30 tháng 9 năm 2021 tới 31 tháng 12 năm 2022 sẽ nhận được email thông báo rằng họ được phép làm việc trong thời gian này. Những người nhận email này có thể kẹp chung nó với PGWP để đưa cho employer biết rằng họ có thể làm việc tạm thời ở Canada từ 8 tháng 8 tới 31 tháng 5 năm 2023. Xin lưu ý email này chỉ cho phép làm việc, KHÔNG phục hồi status nếu cá nhận nào đã mất status (bạn cần làm theo hướng dẫn trong trường hơp phù hợp nêu trên để phục hồi status). Email này chỉ giúp người nhận làm tạm thời trong lúc đợi được cấp PGWP mới.

Nếu visa của bạn còn hạn, bạn có thể quay lại Canada và đi làm tạm với email này. TUY NHIÊN, email này KHÔNG giúp bạn quay trờ lại Canada (bạn cần phải có visa còn hạn mới được nhập cảnh).

NẾU BẠN ĐANG ĐỢI KẾT QUẢ HỒ SƠ TRTPRP

Bạn có thể nộp đơn xin open work permit (online) để đợi kết quả. Nếu bạn đã nhận được Acknơledgement of Receipt (cho PR application dưới TRTPRP), đơn xin open work permit của bạn sẽ có hạn tới hết năm 2024.

Khoảng 2500 TRTPRP đương đơn đã nộp và nhận được open work permit theo chính sách này với ngày hết hạn là 31 tháng 12 năm 2022. Họ sẽ sớm nhận được email thông báo về việc có thể nhận được WP mới với thời hạn lâu hơn.Nếu địa chỉ của họ (với iRCC) là cập nhật và họ vẫn đang ở Canada, họ không cần phải làm gì (để gia hạn). Work permit mới được được gửi tới địa chỉ nhận thư của họ trước giữa tháng 10.

Những đương đơn có passport hết hạn trước 31 tháng 12 năm 2024 sẽ không nhận được email này và không eligible để gia hạn. Họ vẫn có thể nộp đơn gia hạn theo hạn của passport hoặc có thể đợi cho tới khi bạn có passport với hạn mới.

Nếu một cá nhận cần cập nhật địa chỉ nhận thư, hoặc nếu họ chọn không nhận open work permit theo tiến trình này, họ sẽ không còn eligible cho biện pháp đặc biệt này. Họ phải nộp online.

Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang