Hai đợt draw của tháng 5 cho thấy điểm đã tăng nhẹ.

Dự đoán điểm sẽ giảm trong các đợt draw sắp tới.

—-

Các Tips tăng điểm BC PNP:

1. IELTS, IELTS, IELTS & IELTS: với CLB 6, bạn dược 10 điểm nhưng con số này là 22 với CLB 8 (Nghe 7.5 và các kỹ năng khác 6.5 —> cũng đâu phải là impossible, eh?!). Nâng mỗi kỹ năng lên 0.5 nữa, số điểm bạn kiếm được từ BC PNP là 26 điểm.

2. Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm ở Việt Nam trước khi đi học, việc bạn tiếp tục làm công việc có liên quan trực tiếp (dù level bằng hoặc thấp hơn ở VN) sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc lấy điểm.

3. Nếu bạn chịu khó ra khỏi Lower Mainland (Metro Vancouver/Greater Vancouver Area) để làm việc thì bạn còn được cộng thêm điểm. Chỉ cần qua Vancouver Island hay “xuống” Abbotsford, bạn đã cầm thêm 2 điểm trong tay, số điểm này có thể lên tới 10.

4. Việc chọn nghề cũng quan trọng vì nếu nghề của bạn nằm trong  BC’s Top 100 occupation, bạn có thêm 10 điểm quý giá.

——

BC PNP là chương trình dề cử tỉnh bang của tỉnh British Columbia xinh đẹp. Thông tin về chương trình này có thể xem tại đây.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]