Đợt draw ngày 17 Feb 2017 đã đưa hầu hết các điểm quay về mức đầu tháng 12 năm ngoái, khi điểm tăng nhẹ để “lấy đà” leo dốc 2 đợt liên tiếp lên mức cao kỷ lục.

1. Skills Immigration – Skilled Worker (SI-SW) giảm nhiều nhất: từ 100 còn 91. Cùng ở mức 91 điểm là “người đồng cấp” Express Entry BC – Skilled Worker (EEBC-SK).

2. Hai pathway của sinh viên quốc tế là Express Entry BC – International Graduate (EEBC-IG) và Skills Immigration – International Graduate  (SI-IG) đều giảm 5 điểm về mức 80 & 85.

3. Sau nhiều đợt tăng liên tục lên đến 60% trong vòng 4 tháng, category Skills Immigration – Entry Level & Semi-skilled (SI-ELSS cho 3 ngành: hospitality, food processing & long-haul truck driver) đã giảm điểm lần đầu, tuy nhiên vẫn còn khá cao ở mức 65.

—-

Các Tips tăng điểm BC PNP:

1. IELTS, IELTS, IELTS & IELTS: với CLB 6, bạn dược 10 điểm nhưng con số này là 22 với CLB 8 (Nghe 7.5 và các kỹ năng khác 6.5 —> cũng đâu phải là impossible, eh?!). Nâng mỗi kỹ năng lên 0.5 nữa, số điểm bạn kiếm được từ BC PNP là 26 điểm.

2. Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm ở Việt Nam trước khi đi học, việc bạn tiếp tục làm công việc có liên quan trực tiếp (dù level bằng hoặc thấp hơn ở VN) sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc lấy điểm.

3. Nếu bạn chịu khó ra khỏi Lower Mainland (Metro Vancouver/Greater Vancouver Area) để làm việc thì bạn còn được cộng thêm điểm. Chỉ cần qua Vancouver Island hay “xuống” Abbotsford, bạn đã cầm thêm 2 điểm trong tay, số điểm này có thể lên tới 10.

4. Việc chọn nghề cũng quan trọng vì nếu nghề của bạn nằm trong  BC’s Top 100 occupation, bạn có thêm 10 điểm quý giá.

——

BC PNP là chương trình dề cử tỉnh bang của tỉnh British Columbia xinh đẹp. Thông tin về chương trình này có thể xem tại đây.

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]