Từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, tất cả những người, từ 5 tuổi trở lên, đi máy bay tới Canada cần cung cấp cho hãng hàng không kết quả xét nghiệm (cổnavirus/Covid-19) âm tính được thực hiện trong vòng 72 tiếng trước giờ bay.
Tất nhiên, người muốn tới Canada phải nằm trong diện được bay hoặc phải có authorization.
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

Nguồn: https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/12/pre-departure-covid-19-testing-and-negative-results-to-be-required-for-all-air-travellers-coming-to-canada.html?fbclid=IwAR3duEXztYYX759rA_ow0xZVdGvRW7CY361KW0DkE3k9HQmR8Bt0mkC8YjU