IRCC (CIC) vừa thông báo tiếp tục gia hạn chương trình thử nghiệm cấp Open Work Permit cho người đang được bảo lãnh diện hôn nhân TRONG Canada tới 21 Dec 2017. Người nộp đơn xin open work permit dạng này cần có legal status tại Canada (visitor/student/worker) VÀ ở chung với người bảo lãnh mình tại một địa chỉ ở Canada.

Các tình huống cụ thể:
1. Đã nộp hồ sơ bảo lãnh diện hôn nhân TRONG Canada và chưa nhận được kết quả: nộp đơn xin open work permit qua đường bưu điện.
2. Đã nhận được “phê duyệt trên nguyên tắc” (approval in principle” – được duyệt nhưng chưa pass medical, security & background checks cho bản thân và người phụ thuộc: có thể nộp đơn xin open permit online.
3. Nếu đang giữ open work permit theo dạng này nhưng gần hết hạn, bạn phải nộp xin gia hạn (trước khi cái hiện tại hết hạn)
4. Nếu chưa nộp hồ sơ bảo lãnh, bạn có thể nộp cùng lúc với hồ sơ xin open work permit qua đường bưu điện.

(c) Eric Lam
(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

 

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]ư