Từ ngày 26 tháng 6 năm 2018, thời hạn để hoàn tất và nộp hồ sư xin thường trú nhân (PR) chỉ còn 60 ngày (thay vì 90 ngày) tính từ thời điểm nhận thư mời nộp hồ sơ (ITA). Trong thời hạn 60 ngày này, Express Entry candidate cũng có thể từ chối (“decline”) ITA và quay trở lại “EE pool” mà không bị ảnh hưởng tiêu cực gì tới Express Entry profile.

 

Đợt draw ngày 25 tháng 6 cũng đã phát ra số lượng thu mời cao kỷ lục là 3750. Tuy nhiên số điểm cut-off đã giảm từ 451 xuống còn 442. Điều này cho thấy số lượng candidate có điểm CRS cao trong pool không còn quá nhiều. Đây cũng là tin vui và cơ hội cho những candidate đang cố gắng cải thiện điểm CRS của mình.

 

Tính điểm CRS tại đây (http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp)

 

Một số tips để cải thiện điểm CRS:

  1. Nâng điểm ngoại ngữ (IELTS, CELPIP hoặc/và TEF)
  2. Đi học để có thêm điểm Canadian education và sau đó là Canadian (work) experience, hai điểm này sẽ còn kết hợp với nhau và với các yếu tố ngoại ngữ cũng như foreign (work) experience có thể đem lại nhiều điểm CRS hơn.

—–

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm. Các candidate có trình độ tiếng Pháp tốt (cộng với tiếng Anh trung bình trở lên) sẽ có thêm điểm. Principal applicant hoặc spouse hoăc common-law partner có anh/chị/em ruột/cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc anh/chị/em nuôi cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha là công dân/thường trú nhân Canada cũng sẽ được cộng thêm điểm. Các anh chị em có ý định đi theo pathway này nên cân nhắc xin police certificate từ các nước mình đã ở từ 6 tháng trở lên.

 

 

Liên hệ go@ericlaminc.cađể được tư vấn đăng ký hồ sơ Express Entry ngay hôm nay.

 

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]