Sáng nay ngủ dậy, chắc hẳn nhiều anh chị em (chắc không ít người Việt) sẽ rất vui khi check email. Đã có 3.664 thư mời nộp hồ sơ Express Entry được phát ra khi điểm cut-off chỉ còn 447, mức thấp kỷ lục và trái với nhiều dự đoán.

 

Quyết tâm của IRCC trong 2017 đạt được mục tiêu nhận 172.500 người nhập cư theo Economic Class (bao gồm cả người phụ thuộc của các đương đơn), trong đó 73.600 chỗ cho Federal Economic (FSWP, FSTP & CEC) và 51.500 chỗ cho các PNPs, đã được thể hiện rõ qua các đợt draw Express Entry vừa rồi.

 

Dự đoán: điểm sẽ không xuống thấp hơn được nữa và sẽ quay đầu tăng khá mạnh sau đó, Các streams/categories skilled workers và international graduates của các PNPs cũng sẽ không giảm điểm.

Các anh chị em chưa có invitation hãy tiếp tuc cố gắng cải thiện điểm ngoại ngữ và bổ sung bằng cấp nếu có điều kiện (Canada càng tốt).

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm.

* Bạn có thể tính điểm CRS ở đây

* Tạo profile và nộp hồ sơ Express Entry không đơn giản như bạn nghĩ, chúng tôi có thể giúp!

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]