Để có thể nộp, bạn cần phải thoả 5 yêu cầu sau đây:

 1. PGWP:
 • Đã hết hạn từ ngày 30/01/2020, hoặc
 • Sẽ hết hạn trong vòng 4 tháng tính (ngược) từ ngày nộp đơn này.
 1. Bạn đã ở Canada từ ngày 27/01/2021, ngày public policy này bắt đầu có hiệu lực, và vẫn ở Canada từ ngày đó.
 2. Bạn, hoặc
 3. có valid temporary status (PGWP còn hạn/visitor record hoặc loại permit khác cho phép bạn ở Canada), hoặc
 4. đã mất temporary status, nhưng đã nộp đơn phục hồi, hoặc
 5. đã mất temporary status, nhưng sẽ nộp đơn phục hồi cùng lúc với đơn gia hạn PGWP này.
 6. Bạn nói rõ trong đơn gia hạn là bạn đang nộp theo public policy.
 7. Passport của bạn còn hiệu lực và còn hạn trên 18 tháng từ ngày duyệt vì hạn của PGWP sẽ khôngđược cấp xa hơn hạn của passport.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Phải nộp online, trừ trường hơp online application bị lỗi hoặc disablility.
 • Phải nộp trước 27/07/2021.
 
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant
go@ericlaminc.ca
Disclaimer: Thông tin gốc lấy từ trang web Canada.ca, người viết không chịu trách nhiệm với các hành động cũng như quyết định liên quan tới bài viết, vui lòng xem miễn trừ trách nhiệm ở chân trang.
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/01/government-of-canada-announces-new-policy-to-help-former-international-students-live-in-work-in-and-continue-contributing-to-canada.html