Hôm nay, ngày đầu tiên của năm âm lịch Tân Sửu 2021, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada thông báo chính sách tạm thời rất tốt liên quan tới Post-graduation Work Permit (PGWP). Theo đó thời gian học online ngoài Canada của du học sinh (DHS) vẫn được tính cho thời gian của PGWP (nếu được cấp). Cụ thể, tất cả DHS cần thoả các điều kiện:

  • Đang theo học một chương trình học được cấp PGWP (lưu ý là không phải chương trình học nào cũng giúp bạn lấy được PGWP),
  • Đã, hoặc sẽ, bắt đầu chương trình học từ học kỳ Xuân (Đông) 2020 tới Thu 2021, hoặc đã bắt đầu ở thời điểm tháng 3 năm 2020,
  • Đang giữ study permit hoặc đã nộp application (for SP) trước khi bắt đầu học và sẽ được cấp sau này,
  • Thỏa các điều kiện khác của PGWP program (học full-time trong tất cả các học kỳ (trừ học kỳ cuối) hoặc các quy định về chuyển credit (nếu có)…).

 

Chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khoẻ và may mắn!

 

 

© Eric Lam, RCIC

go@ericlaminc.ca

[Disclaimer: bài viết lấy thông tin từ IRCC và người viết không chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định và hành động liên quan tới nội dung bài viết. Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ]

 
© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant
go@ericlaminc.ca
Disclaimer: Thông tin gốc lấy từ trang web Canada.ca, người viết không chịu trách nhiệm với các hành động cũng như quyết định liên quan tới bài viết, vui lòng xem miễn trừ trách nhiệm ở chân trang.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/02/government-of-canada-announces-further-measures-to-support-international-students.html