Có một hiểu lầm tai hại trước giờ là cứ hễ lấy được visa du học và hoàn tất chương trình học từ một DLI (designated learning institution) thì có thể được cấp post-graduation work permit (PGWP). Trên thực tế, không phải DLI nào cũng có thể giúp lấy PGWP.

Sau thời gian chờ đợi khá lâu thì rốt cuộc IRCC cũng đưa ra danh sách các trường mà du học sinh hoàn tất khoá học có thể được cấp PGWP, tất nhiên muốn được cấp PGWP thì applicant cũng phải thoả những điều kiện khác, ví dụ như không có nghỉ (gap) giữa chương trình theo quy định.

Để coi được các danh sách này, các bạn click vào danh sách DLI, chọn tỉnh và sẽ thấy danh sánh của tỉnh đó nằm trong file PDF hoặc là 1 phần của danh sách DLI.

Cũng phải nói thêm cho công bằng: nếu chuyển điểm từ một DLI-nằm-ngoài-danh-sách-cấp-PGWP qua một DLI-nằm-trong-danh-sách-cấp-PGWP và nhận bằng của trường mới thì vẫn được cấp PGWP (giả sử các điều kiện khác đều thoả). Thông thường việc chuyển đổi này phải được 2 trường thỏa thuận trước và được công bố rộng rãi. Ví dụ: các chương trình associate degree…

© Eric Lam – February 2018

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]