Sáng nay, 15 Jan 2020, Chương trình định cư Tỉnh Ontario (OINP) đã phát Notification of Interest (NOI) của stream Express Entry Human Capital Priorities (*) cho các candidate đang ở trong Express Entry pool có điểm Comprehensive Ranking System (CRS) từ 460 tới 472, “có ý định sống ở Ontario” và có kinh nghiệm trong các occupation:

 • 2173 Software engineers and designers
 • 2174 Computer programmer and interactive media developers
 • 2147 Computer engineers
 • 2175 Web designers and developers
 • 2172 Database analysts and data administrators
 • 0213 Computer and information systems managers

 

Stream này năm 2019 cũng đã phát NOI cho các candidate có kinh nghiệm trong các occupation giống như ở trên và:

 • 0114 Other administrative services managers
 • 0601 Corporate sales managers
 • 1122 Professional occupations in business management consulting
 • 0124 Advertising, marketing and public relations managers
 • 0621 Retail and wholesale trade managers
 • 1111 Financial auditors and accountants
 • 3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
 • 0111 Financial managers
 • 1114 Other financial officers
 • 0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.

 

Tổng cộng năm 2019, OINP đã nominate gần 2200 candidate nộp thành công application for OINP nomination theo stream này (họ không công bố điểm).

Vậy, ai là những người có thể nhận được NOI theo stream này? Tất nhiên khi bạn có kinh nghiệm trong những occupation ở trên, bạn đã có lợi thế hơn người khác (với giả định là sẽ không có quá nhiều thay đổi trong occupation list này). Bạn cần thêm gì khác? Điểm phát NOI của OINP-EE-HCP luôn gần với EE CRS draw score và, như vậy, ba yếu tố quan trọng nhất (để có được mức điểm cao này) là:

 • Bạn phải tốt nghiệp từ một trường ở Canada (và chương trình này yêu cầu bằng cử nhân trở lên),
 • Kết quả thi IELTS/CELPIP phải tốt (CLB8 trở lên),
 • Bạn phải có kinh nghiệm làm việc ở Canada ít nhất một năm ở một skilled occupation (NOC level B trở lên).

Kinh nghiệm cho thấy việc có người thân hoặc/và đã từng học ở Ontario rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết là bạn phải có kinh nghiệm làm việc đúng trong các “targeted occupation” OINP đưa ra Ở TẠI Ontario.

Tóm lại, chưa chắc học ở “tỉnh nhỏ” lại có nhiều cơ hội định cư, và cũng không chắc học ở “tỉnh lớn” thì luôn luôn “cạnh tranh không lại”. Tất cả là phải có sự định hướng tốt ngay từ đầu, “mật ngọt chết ruồi” và cái gì dễ quá thì không bao giờ có thật cả!

 

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

(*) Bài viết tổng quan về OINP