Thay đổi trong việc cấp Study Permit cho sinh viên quốc tế
Từ ngày 13/07/2016, sinh viên quốc tế xin được visa du học bằng “Conditional Letter of Acceptance” (không vào thẳng khoá học chính tại các Designated Learning Institution (DLI) mà phải học xong các khoá “prerequisite” như ESL/FSL) sẽ chỉ được cấp study permit với thời hạn hoàn tất khoá học prerequisite đó. Một khi đã hoàn tất các khoá này, sinh viên quốc tế phải xin study permit mới để vào học khoá chính thức.
Nguyên nhân là có khá nhiều trường hợp học ESL/FSL hoài không xong và, vì cầm study permit bình thường với thời hạn dài, cứ vô tư đi làm mà không biết quy định (khá nhiều bạn sinh viên quốc tế từ VN chưa biết) là KHÔNG được đi làm dù chỉ là part-time.

http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/updates/2016/2016-07-13.asp

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]