Nếu bạn đang/sẽ nộp hồ sơ xin thường trú nhân theo các chương trình bảo lãnh hôn nhân/partner (hoặc là người phụ thuộc của người được bảo lãnh), hoặc bảo lãnh con hoặc các dạng tị nạn (hoặc là người phụ thuộc của người được bảo lãnh), bạn không cần đọc bài này vì “inadmissibility on health ground: excessive demand” (S.38(1)(c), IRPA) không áp dụng cho bạn.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo chính thức thông qua các thay đổi quan trọng liên quan tới chính sách “không thể nhập cảnh vì lý do y tế” (medical inadmissiblity). Các thay đổi này, từ 2018 tới nay đã được thực hiện thông qua một “chính sách công tạm thời”, nay được thể hiện rõ trong Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR, S.1(1)) (các định nghĩa về “excessive demand”, “health services” và “social services”) để áp dụng trong các trường hơp phải xét tới “inadmissibility on health ground” được quy định ở S.38(1)(c) của Immigraion and Refugee Protection Act (IRPA).

 

Trước đây, một người nộp hồ sơ xin một vài loại visa tạm thời hoặc thường trú nhân (và những người phụ thuộc của họ) sẽ bị coi là “vướng” “inadmissibility on health ground: excessive demand” (S.38(1)(c), IRPA) nếu chi phí điều trị bệnh hoặc chi phí “hỗ trợ xã hội” (giáo dục đặc biệt, cần sự giúp đỡ đặc biệt hoặc tham gia các chương trình hồi phục đặc biệt…) hàng năm bằng hoặc cao hơn mức “cost threshold” của năm đó.

 

Nay, các thay đổi quan trọng đối với vấn đề trên, được chính thức thông qua, là:

  1. Tăng gấp 3 lần “cost threshold” (mức của năm 2022, sau khi đã được tăng gấp 3 lần, là C$24,057), và
  2. Bỏ “giáo dục đặc biệt, các dịch vụ phục hồi xã hội và nghề nghiệp và các dịch vụ hỗ trọ cá nhân” ra khỏi định nghĩa của “hỗ trợ xã hội” (*)

(*) Định nghĩa mới của “hỗ trợ xã hội”: chăm sóc tại nhà hoặc cơ sở, bao gồm việc cung cấp các thiết bị liên quan tới việc chăm sóc, được khuyến khích bởi chuyên gia y tế, màchính quyền (các cấp) trả hơn phân nửa, bất kể là trực tiếp hoặc gián tiếp qua các tổ chức.

Với hai thay đổi này, những trường hơp phải điều tri bằng thuốc, xét nghiệp, thăm khám với bác sĩ… mà chi phí thấp hơn mức “cost threshold” (đã được tăng gấp 3 lần) sẽ không còn “vướng” S.38(1)(c) nữa. Các trường hơp trẻ tự kỷ mà không nằm trong trường hơp định nghĩa mới của “hỗ trợ xã hội” thì cũng không còn bị “vướng” nữa.

Đây rõ ràng là một chính sách rất nhân đạo của chính phủ Canada, giúp được nhiều người vượt qua tình trạng bệnh tật để định cư và đóng góp.

Vui lòng lưu ý, S.38(1) của IRPA vẫn còn hai trường hơp khiến người đang xin vài loại visa tạm thời hoặc thường trú nhân (và những người phụ thuộc) không thể được duyệt visa application, bị coi là “inadmissible on health grounds”:

  1. (tình trạng sức khoẻ) có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ công cộng;
  2. (tình trạng sức khoẻ) có thể gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Xin độc giả cũng vui lòng lưu ý, bài viết dựa trên IRPA, IRPR và thông tin chính thức từ IRCC và không áp dụng cho tất cả mọi trường hơp. Người viết không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới quyết định cũng như hành động của bất kỳ ai dựa trên thông tin bài viết.

(c) Eric Lam, RCIC

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]