Trừ các trường hợp được nêu rõ dưới đây, không ai được phép nhập cảnh bằng đường hàng không tới Canada (**) trong thời hạn hiệu lực của Lệnh #2 (Cấm Nhập Cảnh) này.

 

Định nghĩa “người thân trực hệ”: theo Lệnh #2 thì bao gồm

– cha/mẹ hoặc cha/mẹ kế

– vợ/chồng/common-law partner của cha/mẹ/cha kế/mẹ kế

– người bảo hộ hoặc “gia sư”

– vợ/chồng/common-law partner và con phụ thuộc cũng như con của con phụ thuộc

 

Các truờng hợp được nhập cảnh:

 1. Người thân trực hê của công dân và thường trú nhân Canada (CIT&PR), nếu có visa/ETA… Người muốn lên máy bay cần chứng minh mối quan hệ (khai sinh/giấy kết hôn… và passport/citizenship certificate/thẻ PR… của người thân) để được xét theo dạng miễn trừ (của Lệnh Cấm Nhập Cảnh Canada),

 

 1. Đoàn tự gia đình: khi người thân trực hệ của một người ĐANG ở Canada (CIT&PR, worker, du học sinh, visitors…) cần phải tới Canada để đoàn tụ cùng người thân đó, người muốn bay tới Canada (phải có visa/ETA..) CẦN được sự đồng ý bằng văn bản của một quan chức IRCC, CBSA hoặc Global Affairs Canada. Lưu ý rằng trong thời hạn của Lệnh #2 này, visa du lịch/ETA chỉ được cấp cho ai chứng minh được họ cần bay tới Canada gấp. Con từ 22 tuổi trở lên của một người đang ở Canada cũng nằm trong dạng miễn trừ này.

 

 1. Du học sinh: cần phải thoả các điều kiện sau

– đã có study permit (còn hạn) hoặc nhận được thư mời (không phải Letter of Acceptance) từ ngày 18/03/2020 trở về trước,

– đã đăng ký nhập học hoặc được nhận vào học ở/bởi một DLI và đã sắp xếp tới Canada để học trước ngày 18/03/2020.

Các DHS cần phải trình study permit còn hạn, hoặc thư giới thiệu của IRCC (là “approval letter” nhận cùng với visa, có ghi rõ document number và ngày hết hạn…) ký từ ngày 18/03/2020 trở về trước ở sân bay khi làm thủ tục lên máy bay.

 

 1. Temporary worker: những người đã làm việc ở Canada hoặc đã sắp xếp để đến Canada làm việc trước ngày 18/03/2020. Những người sẽ đến Canada để làm việc trong các ngành cưc kỳ quan trọng như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sức khoẻ, giao thông vận tải và dịch vụ khẩn cấp cũng nằm trong dạng miễn trừ này.

Các worker này cần phải trình work permit còn hạn, hoặc thư giới thiệu của IRCC (là “approval letter” nhận cùng với visa, có ghi rõ document number và ngày hết hạn…) ở sân bay khi làm thủ tục lên máy bay.

 

 1. Các công việc không cần work permit: khi một người nước ngoài đến Canada để làm các công việc (không cần work permit) như các dịch vụ khẩn cấp, sinh viên ngành y, thành viên phi hành đoàn.

 

 1. Người đang giữ immigrant/PR visa: những người đã được duyệt immigrant/PR visa từ 18/03/2020 trở về trước. Những người này cần trình immigrant/PR visa và/hoặc Confirmation of Permanent Resident ở sân bay khi làm thủ tục lên máy bay.

 

 1. Quan chức ngoại giao

 

 1. Protected person

 

 1. Hành khách transit

 

 1. Thành viên phi hành đoàn

 

 1. Công dân Canada đi bằng hộ chiếu nước khác: cần phải có email xác nhận của IRCC, trường hơp này chỉ áp dụng cho người song tich mà quốc tịch kia của họ được miễn visa nhập cảnh Canada.

 

Khi đến Canada, hãy nhớ tự cách ly theo quy định để bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng!!!

 

Eric Lam, RCIC

——

(*) IRCC webform: https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-eng.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

(**) ngoại trừ các chuyến bay từ Mỹ

 

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/coronavirus/travel-restrictions.html#family-reunification