Hôm qua Bộ trưởng IRCC vừa công bố Immigration Plan 2017 với vài điểm đáng chú ý cho những ai quan tâm đến nhập cư Canada:

 

  1. Targeted “quota” cho các dạng nhập cư theo Economic Class (FSWP, FSTP, CEC, PNPs, Business, Caregiver & CSQ (Quebec)) tăng thêm 11,900 thành 172,500 người (đã bao gồm family members của applicants). Trong đó 3 chương trình FSWP, FSTP & CEC tăng 23% chỉ tiêu. Các PNPs sẽ được đón 51,000 người và Quebec có 29,300 chỗ.
  2. Family Class được tăng 4,000 chỉ tiêu lên 84,000 trong đó có 64,000 chỗ dành cho spouses/common-law partner/conjugal partners và trẻ em (con riêng, con chung, con nuôi và con trước đây chưa bảo lãnh). Số lượng hồ sơ nhận cho các dạng bảo lãnh cha mẹ/ông bà (và dependent child/children) không đổi (10,000 hồ sơ tương đương 20,000 người).

 

Chúng ta có thể hy vọng vào việc hạ điểm CRS cut-off (cũng sẽ không hạ quá nhiều) và thời gian giải quyết nhanh hơn cho các dạng thuộc Family Class.

Một hy vọng khác là sinh viên quốc tế sau khi học xong sẽ có thêm chút “lợi thế” thì vẫn chưa thấy nhắc tới.

 

Best of luck, everyone!

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145319

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

(photo credit: stock photo – labled for reuse)