Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) ngày 14 tháng 4 năm 2021 đã làm bất ngờ rất nhiều người với 6 pathway giúp những người đã từng học và làm việc ở Canada, đặc biệt là các ngành nghề chăm sóc sức khoẻ và “thiết yếu”, trở thành thường trú nhân (PR) bằng các “chính sách công” tạm thời. Sáu pathway gồm 3 pathway dành cho du học sinh (DHS) đã tốt nghiệp một chương trình học từ đầu năm 2017, người đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành chăm sóc sức khoẻ và các nghề “thiết yếu”; và 3 pathway tương tự dành cho người có kết quả kiểm tra tiếng Pháp. Cả 6 pathway này sẽ mở nhận hồ sơ từ ngày 6 tháng 5 năm nay và kết thúc vào ngày 5 tháng 11 hoặc sớm hơn nếu Bộ trưởng IRCC ra quyết định ngưng hoặc hết quota/cap. Đây là các thông tin tóm tắt:

Lưu ý quan trọng và nhận xét cá nhân của người viết:

–  Các pathway này không dành cho người ở và/hoặc có ý định sống ở Quebec,

– Nếu bằng của bạn là diploma/certificate/attestation từ một trường tư (ngoài Quebec) thì nó không giúp bạn eligible cho pathway (I) & (III),

– Nếu bạn không có mặt ở Canada vào lúc nộp hồ sơ thì không eligible,

– “Tỷ lê chọi” cho pathway (I): không thấp hơn 1/1.2. và sẽ đầy trong vòng vài chục phút, theo dự đoán chủ quan của người viết. Pathway (II) sẽ “nhẹ nhàng” hơn,

– IRCC thông báo lấy quota này để hoàn thành kế hoạch định cư 2021, như vậy khả năng lớn là hơn 90,000 chỗ này được lấy ra từ quota Economic Class, điều này có nghĩa là sẽ không có lần draw điểm rất thấp nào cho CEC-EE nữa trong năm 2021 này.

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]


Các link liên quan trong bài:

Pathway (I)/link (1), bao gồm Annex A: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates.html

Pathway (II)/link (2): bao gồm Annex A & Annex B: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience.html

Pathway (III), bao gồm Annex A: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates-french.html

Pathway (IV)/link (4): bao gồm Annex A & Annex B:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience-french.html