Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chắc hẳn nhiều người đang giữ work permit CÒN HẠN, hoặc đã nộp hồ sơ gia hạn trước ngày 7 tháng 6, đã vui mừng khi biết được mình có thể đi học thêm, bất kể full-time hay part-time và bất kể độ dài của chương trình học, theo chính sách công tạm thời mới có thời hạn ba năm. Cùng với việc cho phép sinh viên giữ study permit đang đi học full-time được làm nhiều hơn 20 giờ mỗi tuần (quy định tạm thời này sẽ hết hiệu lực cuối năm 2023 này), IRCC cho thấy họ tạo nhiều điều kiện để những người đang giữ work permit và study permit thuận lợi hơn trên con đường tiến tới mục đích thường trú nhân (tất nhiên, không phải ai cũng coi đây là mục đích).

Tuy nhiên, có một vài vấn đề rất quan trọng mà IRCC đã không nói rõ trong thông báo có liên quan trực tiếp tới rất nhiều work permit holders đang muốn nộp hồ sơ PR thông qua Express Entry bằng kinh nghiệm tích luỹ được ở Canada. May thay là hôm nay, họ đã làm rõ việc này (*) trong email gửi cho các work permit holder (bạn, hoặc người đại diện của bạn trong hồ sơ gần nhất, sẽ nhận được sau vì cùng một lúc IRCC không thể gửi cho tất cả). Dưới đây là các lưu ý cực kỳ quan trọng KHI BẠN HỌC FULL-TIME lúc đang giữ work permit:

  1. Nếu bạn nộp hồ sơ xin work permit sau ngày 6 tháng 7 năm 2023, bạn KHÔNG được quyền đi học trong khi giữ work permit.
  2. Kinh nghiệm ở Canada của bạn sẽ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH cho:

            + điều kiện kinh nghiệm để trở thành Canadian Experience Class candidate (cần 1 năm (full-time hoặc tương đương) kinh nghiệm làm (các) công việc skilled (TEER 0-3) trong Canada),

            + điểm kinh nghiệm trong Canada (Express Entry’s CRS).

–> Nghĩa là bạn đi học full-time cùng lúc với có đi làm (khi đang giữ work permit hay cả study permit) cho hết thời hạn ở Canada thì bạn cũng không “eligible” cho CEC và không tính điểm cho kinh nghiệm ở Canada.

  1. (không có trong link của IRCC) Kinh nghiệm ở Canada, theo quy định của PNPs các tỉnh, trước mắt là có BC & Alberta, không được tính vô “eligibility/required experience” nếu có được lúc đang đi học, trừ khi là co-op – một phần của chương trình học).

Các lưu ý khác:

  1. (Khi bạn học full-time lúc đang giữ work permit) hoàn tất một chương trình học đủ điều kiện cho Post-graduation Work Permit cũng sẽ KHÔNG cho bạn quyền xin loại work permit này.
  2. Nếu bạn muốn học quá thời hạn của work permit, bạn cần phải xin study permit trước khi work permit hết hạn.
  3. Ngoại trừ điều kiện về việc đi học, bạn VẪN phải tuân thủ các điều kiện còn lại ghi trên work permit của bạn.

Hy vọng sẽ không có trường hơp đáng tiếc nào xảy ra vì không biết các quy định này.

(c) Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

go@ericlaminc.ca

[Disclaimer: thông tin lấy từ trang web chính thức của Canada. Người viết không chịu trách nhiêm với bất kỳ hành động và quyết định nào liên quan tới bài viết. Vui lòng dẫn nguồn khi chia sẻ.]

 

(*) https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/workers-study-without-study-permit.html#pr-programs