CÁNH CỬA NHẬP CƯ CANADA VẪN RỘNG MỞ

  • 03/11/2017

Hôm qua, 1 Nov 2017, Bộ trưởng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) vừa công bố Immigration Plan 2018-2020 tham vọng nhất trong lịch sử với vài điểm đáng chú ý cho những ai quan tâm đến nhập cư Canada: Số lượng “hạn mức” chỉ tiêu cho các dạng nhập cư theo Economic Class (FSWP,…

CẬP NHẬT VỀ DIỆN BẢO LÃNH CHA MẸ/ÔNG BÀ 

  • 14/12/2016

Hôm nay, 14 Dec 2016, IRCC (CIC) vừa thông báo một thay đổi lớn đối với cách nộp hồ sơ xin bảo lãnh Cha Mẹ/Ông Bà. Thay vì nhận những hồ sơ đầu tiên theo đường bưu điện, từ nay các công dân hoặc thường trú nhân Canada mong muốn bảo lãnh Cha Mẹ/Ông Bà…