BC PNP ĐÃ TĂNG ĐIỂM CUT-OFF

  • 22/12/2016

Dợt draw ngày hôm qua 21 Dec 2016 của BCPNP đã tăng điểm cut-off của 4/6 streams (BCPNP – Int’l Post Graduate stream không theo dạng draw này). Tăng ít nhất là Skills Immigration (+5 = 65), kế tiếp là Entrepreneur Immigration (+8 = 140) và tăng nhiều nhất là 2 stream EEBC – Skilled…

OVER-STAYING VÀ HẬU QUẢ

  • 20/12/2016

Mẫu đơn xin visa bất kỳ dạng gì của hầu hết tất cả các nước trên thế giới đều có 2 câu hỏi kiểu như 1. “Bạn có bao giờ bị từ chối visa đến bất kỳ nước nào chưa?” 2. “Bạn có bao giờ ở quá hạn cho phép hoặc làm việc/học khác với…

CẬP NHẬT VỀ DIỆN BẢO LÃNH HÔN NHÂN

  • 06/12/2016

IRCC (CIC) vừa thông báo tin tốt là từ hôm nay – 7 Dec 2016, họ sẽ giải quyết các hồ sơ bảo lãnh hôn nhân trong vòng 12 tháng (các trường hợp phức tạp có thể lâu hơn). Ngoài ra, từ 15 Dec 2016, bộ hồ sơ xin bảo lãnh dạng này sẽ có…

EXPRESS ENTRY: THAY ĐỔI LỚN VỚI JOB OFFER

  • 13/11/2016

  Từ ngày 19 Nov 2016, Express Entry sẽ có vài thay đổi quan trọng trong các tiêu chí điểm và định nghĩa/quy đinh mới. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:   “positive LMIA-backed job offer/arranged employment offer”, phần đem lại nhiều điểm CRS nhất, được định nghĩa lại thành “qualifying offer…

TIN TỐT CHO NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN NHẬP CƯ CANADA

  • 01/11/2016

Hôm qua Bộ trưởng IRCC vừa công bố Immigration Plan 2017 với vài điểm đáng chú ý cho những ai quan tâm đến nhập cư Canada:   Targeted “quota” cho các dạng nhập cư theo Economic Class (FSWP, FSTP, CEC, PNPs, Business, Caregiver & CSQ (Quebec)) tăng thêm 11,900 thành 172,500 người (đã bao gồm…

NHỮNG HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ CANADA IMMIGRATION

  • 24/10/2016

Super visa: “Mỗi lần được ở Canada 2 năm”—> Thật ra chỉ có lần đầu (“Intial entry”) là (lên tới) 2 năm thôi. Và cũng nhưu các dạng visa tạm thời (temporary) khác, nếu CBSA officer đóng dấu được ở tới ngày nào thì CHỈ được ở tới ngày đó (nếu muốn ở lại thêm…

DU HỌC SINH & LUẬT PHÁP CANADA

  • 04/08/2016

Gần đây có vài bạn hỏi tôi  các vấn đề đi làm của du học sinh nên tôi muốn nói rõ thêm: 1. Nếu bạn là sinh viên quốc tế/du học sinh (DHS) đang học các khoá prerequisite (vd như ESL/FSL hay các lớp dự bị khác) thì bạn KHÔNG được phép đi làm. 2….