Hôm 26/08/2020, Bộ DI trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã đưa ra các thay đổi quan trọng với post-graduation work permit (PGWP):

 

  • Du học sinh có thể học online từ nước ngoài cho tới 30/04/2021 mà không có ảnh hưởng tới độ dài của PGWP sau này nếu 50% thời lượng chương trình học vẫn được hoàn thành ở Canada.
  • Du học sinh bắt đầu chương trình học dài 8 tới 12 tháng từ tháng 5 tới tháng 9 năm 2020, sẽ vẫn có thể hoàn thành toàn bộ chương trình bằng cách học online và vẫn hợp lệ cho việc xin PGWP.
  • Du học sinh bắt đầu chương trình học từ tháng 5 tới tháng 9 năm 2020 và sẽ học online cho tới 30/04/2021, và hoàn tất hơn một chương trình hợp lệ. có thể gộp thời gian của những chương trình đã học khi xin PGWP sau này, miễn là 50% tổng thời gian học được hoàn thành ở Canada.

Để hợp lệ cho những thay đổi tạm thời trên, du học sinh phải đã nộp hồ sơ xin study permit trước khi chương trình học bắt đầu ở các học kỳ Spring, Summer hoặc Fall 2020, hoặc học kỳ bắt đầu tháng 1/2021. Và tất cả các hồ sơ xin study permit này phải đã được duyệt trước đó (ở thời điểm xin PGWP sau này).

 

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/pgwp-eligibility-measures.html