Số lượng thư mời nộp hồ sơ xin thường trú nhân (Application for Permanent Residence) thông qua Express Entry được đưa ra vào ngày 13 tháng 6, 2018 là 3750 thư. Đây là con số cao nhất của năm cho đến thời điểm hiện tại (hơn 1000 thư so với đợt đầu năm).

Có thể thấy, bộ Di trú, Người tị nạn, và Quốc tịch Canada (RICC) vẫn đang tiếp tục bám sát Kế hoạch Di trú (Immigration Plan) được đưa ra tháng 11 năm 2017. Trong đó, chỉ tiêu Express Entry của năm 2018 bộ sẽ nhận 74,900 hồ sơ và con số này ở 2019 là 81,400 hồ sơ.

Một điều đáng lưu ý, sau một thời gian liên tục giảm nhẹ, điểm CRS draw nay đã tăng, từ 440 lên 451 điểm.

Tính điểm CRS tại đây

__________________________________

Một số tips để cải thiện điểm CRS:

  1. Nâng điểm ngoại ngữ (IELTS, CELPIP hoặc/và TEF)
  2. Đi học để có thêm điểm Canadian education và sau đó là Canadian (work) experience, hai điểm này sẽ còn kết hợp với nhau và với các yếu tố ngoại ngữ cũng như foreign (work) experience có thể đem lại nhiều điểm CRS hơn.

—–

Express Entry là hệ thống xếp hạng, lựa chọn và xét duyệt hồ sơ định cư Canada cho các đối tượng eligible một trong bốn chương trình định cư: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trade Program, Canadian Experience Class và Provincial Nomination Programs. Các “candidate” sẽ được xếp hạng theo thang điểm 1200 gọi là Comprehensive Ranking System (CRS), trong đó tự bản thân candidate sẽ có tối đa 600 điểm còn 600 còn lại sẽ đến từ PNP’s nomination. Sau ngày 19 Nov 2016 thì các qualifying job offer chỉ còn đem lại 50 điểm (thay cho 600đ trước đó), riêng các qualifying job offer ở job level 00xx (theo NOC) sẽ được 200 điểm. Các candidate có trình độ tiếng Pháp tốt (cộng với tiếng Anh trung bình trở lên) sẽ có thêm điểm. Principal applicant hoặc spouse hoăc common-law partner có anh/chị/em ruột/cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha hoặc anh/chị/em nuôi cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha là công dân/thường trú nhân Canada cũng sẽ được cộng thêm điểm.

 

Liên hệ go@ericlaminc.ca để được tư vấn đăng ký hồ sơ Express Entry ngay hôm nay.

Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

 

© Lucy Ngo

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]