Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2020, bộ trưởng Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch (IRCC) Mendicino đã thông báo những thay đổi tạm thời để hỗ trợ sinh viên quốc tế, bao gồm 3 điểm chính:
1. Ưu tiên giải quyết các hồ sơ xin study permit đã được nộp (online) đầy đủ,
2. Cho phép tính thời gian học online từ ngoài Canada của học kỳ Fall 2020 vô thời gian xét cấp post-graduation work permit, khi
+ trường cho phép học online,
+ đã nộp hồ sơ xin study permit trước ngày 15 tháng 9 năm 2020 VÀ nhận được approval-in-principle (hoặc approval), và
+ sẽ hoàn thành ít nhất 50% tổng thời gian học ở Canada.
3. Áp dụng quy trình xét duyệt (tam thời) hai-giai-đoạn cho các hồ sơ xin study permit đã nộp nhưng chưa đủ hết giấy tờ cần thiết (ví dụ như biometrics hay medical exam do bị ảnh hưởng bởi Covid-19). Quy trình xét duyệt hai-giai-đoạn này sẽ cấp approval-in-principal trước và aooroval chính thức sau khi nộp đủ các giấy tờ cần thiết còn lại

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/07/minister-mendicino-announces-changes-to-facilitate-online-learning-for-international-students.html?fbclid=IwAR2RcL_ga4h0H4dmZWo7r_8ky3AnfFjRj1ynZ-7GQd6pVYu6AbT2v-wwvy0