EXPRESS ENTRY UPDATE: Điểm draw 25 Jan 2017 chỉ còn 453

  • 26/01/2017

    Dợt draw thứ ba của năm 2017 (25 Jan) đã phát ra 3,508 Invitation to Apply cho các candidate đang trong Express Entry Pool có điểm CRS từ 453 trở lên. Đây là điểm cut-off thấp nhất kể từ tháng 2/2016. Chúc mừng (không ít) các anh chị em người Việt J Dự…

EXPRESS ENTRY: THAY ĐỔI LỚN VỚI JOB OFFER

  • 13/11/2016

  Từ ngày 19 Nov 2016, Express Entry sẽ có vài thay đổi quan trọng trong các tiêu chí điểm và định nghĩa/quy đinh mới. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:   “positive LMIA-backed job offer/arranged employment offer”, phần đem lại nhiều điểm CRS nhất, được định nghĩa lại thành “qualifying offer…

NHỮNG HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ CANADA IMMIGRATION

  • 24/10/2016

Super visa: “Mỗi lần được ở Canada 2 năm”—> Thật ra chỉ có lần đầu (“Intial entry”) là (lên tới) 2 năm thôi. Và cũng nhưu các dạng visa tạm thời (temporary) khác, nếu CBSA officer đóng dấu được ở tới ngày nào thì CHỈ được ở tới ngày đó (nếu muốn ở lại thêm…