Những người nước ngoài đang ở Canada với visa tạm thời (du lịch/ du học/ làm việc) bị hết hạn stay (vui lòng xem lại bài “Visa, Permit và Việc Gia Hạn” để phân biệt “visa” và “stay”) từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 tới ngày 31 tháng 5 năm 2021 có thể xin phục hồi status, và gia hạn stay nếu đủ điều kiện, trước ngày 31 tháng 8 năm 2021.

 

Đây là phần gia hạn của public policy được đưa ra hồi thàng 7 năm 2020 (bài đã đăng)

© Eric Lam, Regulated Canadian Immigration Consultant

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/updates/2020-out-of-status-2.html