Không nhiều du học sinh và người nước ngoài đang làm việc tại Canada biết vợ/chồng/common-law của mình có thể xin được giấy phép làm việc hợp pháp…

Tất cả mọi người nước ngoài ở Canada đều cần được cho phép bởi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mới có thể làm việc hợp pháp. Trừ những trường hơp đặc biệt (ở cuối bài), sự cho phép này được thể hiện bằng một giấy phép làm việc (work permit-WP).

CÁC LOẠI WORK PERMIT

1. Giấy phép làm việc mở (open work permit – OWP) không quy định cụ thể nghề nghiệp và nơi làm việc, cấp cho:

 • Vợ/chồng hoặc common-law partner của vài dạng sinh viên hoặc người đang giữ WP. Cụ thể ở đây là sinh viên đang theo học full-time chương trình chính (post-secodary academic program) và người đang giữ WP với công việc ở NOC level 0, A hoặc B.
 • Du học sinh đã hoàn tất chương trình học tại một trường được công nhận (Canadian designated learning institution) (Post-graduation Work Permit Program – PGWP). Xin vui lòng xem chi tiết về PGWP tại đây.
 • Đương đơn xin thường trú nhân nếu đã nộp hồ sơ này ở một văn phòng ở Canada hoặc nộp trực tuyến và đang giữ work permit, và (các) người phụ thuộc,
 • Đương đơn xin thường trú nhân của một hồ sơ bảo lãnh hôn nhân trong-Canada,
 • Người tị nạn, người đang xin tị nạn, người được bảo vệ (protected persons) và (các) người phụ thuộc,
 • Người đang giữ temporary resident permit (độ dài trên 6 tháng), hoặc
 • Vài dạng lao động trẻ tham gia vào các chương trình đặc biệt.

2. Giấy phép làm việc hạn chế employer (employer-specific work permit – ESWP) hạn chế nơi làm việc & tính chất công việc, áp dụng cho các trường hợp:

 • LMIA-backed job offer: có thể làm việc với một giấy phép làm việc “đóng” dựa trên một Labour Market Impact Assessment (LMIA) được duyêt bởi Employment and Social Development Canada (ESDC)/Service Canada. Người sử dụng lap động phải theo đuổi quá trình xin LMIA để cung cấp cho bạn một công việc toàn thời gian. thường trực (không theo mùa/vụ) và không xác định thời hạn. Công việc có thể ở tất cả các NOC level kể cả C & D. Tuy nhiên, con đường định cư không hẳn dễ dàng cho các công việc ở hai level này vì không nhiều các chương trình định cư tiếp nhận.
 • Trade-agreement job offer: bạn có thể làm việc với một giấy phép làm việc “đóng” nếu bạn đến từ một đất nước cụ thể có ký với Canada một hiệp định thương mại và nghề nghiệp của bạn nằm trong danh sách nghề nghiệp của hiệp định đó. Một công việc toàn thời gian & thường trực từ một doanh nghiệp đạt chuẩn ở Canada là điều kiện bắt buộc. (NAFTA, GATS, Cdn-Chile FTA, Cdn-Peru FTA, Cdn-Colombia FTA, Cdn-Korea FTA… là các ví dụ).
 • Các trường hơp khác: bạn có thể làm việc ở Canada với ý định thực hiện các công việc có thể tạo ra và duy trì các lợi ích đáng kể về mặt xã hội, văn hoá hoặc kinh tế hoặc các cơ hội cho/việc làm đôi bên cùng có lợi của công dân hoặc thường trú nhân Canada (Intra-company transferee là một ví dụ). Tham gia vào các chương trình nghiên cứu hay các công việc liên quan đến từ thiên hoặc tôn giáo cũng có thể cho phép bạn được cấp giấy phép làm việc.
 • Co-op work permit: giấy phép làm việc dặc biệt được cấp cho du học sinh đang theo học các chương trình post-secondary mà việc đi làm full-time trong một thời gian nhất định là một phần của chương trình học. Cần lưu ý người được cấp WP dạng này chỉ được làm tại các nơi được chỉ định từ trường.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ HẠN CHẾ TRÊN WORK PERMIT

Cũng như study permit, mỗi WP đều có những điều kiện và hạn chế. Việc không tuân thủ các điều kiện và hạn chế này sẽ dẫn tới hậu quả nặng nề như huỷ WP và trục xuất đồng thời ảnh hưởng tới triển vọng định cư. Các điều kiện và hạn chế thuường gặp:

– Chỉ được làm việc với chức danh cụ thể,

– Chỉ được làm việc với employer cụ thể,

– Chỉ được làm việc tại địa chỉ (văn phòng, nhà xưởng…) cụ thể,

– Không được làm các việc liên quan tới (các) ngành [cụ thể],

– Phải rời Canada trước ngày [cụ thể],

– Không được đi học, trừ khi được cho phép. (lưu ý  người đang giữ PGWP có thể xin study permit để học các khoá nâng cao, ví dụ như CPA,..)…

 

LÀM VIỆC KHÔNG CẦN WORK PERMIT

Là một doanh nhân đi công tác/dự hội thảo ngắn ngày, một đại diện nước ngoài (hoặc thành viên gia đình), một nghệ sỹ biểu diễn (solo hay trong một nhóm)  hoặc một vận động viên tham gia sự kiện thể thao, một phóng viên của một cơ quan báo chí nước ngoài đến Canada để đưa tin về một sự kiện… bạn có thể làm việc trong một thời gian ngắn mà không cần giấy phép làm việc (bạn, tất nhiên, cần phải nhập cảnh vào Canada hợp pháp với hoặc eTA hoặc TRV (temporary Resident Visa) nếu bạn không nằm trong diện được miễn xin một trong hai loại giấy tờ đó).

© Eric Lam

(+1 (778) 725-1071 – go@ericlaminc.ca)

[Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ và xem phần Miễn trừ trách nhiệm nội dung ở chân trang]